dmp_arquitectes neix el 2011, amb l'experiència acumulada dels tres socis, arquitectes amb una llarga trajectòria professional al món del disseny i la construcció de complexes cinematogràfics i amb la voluntat d'oferir un ventall de serveis relacionats amb l'arquitectura, l'enginyeria i el disseny.

A dmp_arquitectes posem molt èmfasi en la coordinació i en cadascun dels elements necessaris per al bon desenvolupament dels treballs, fent un seguiment del projecte des de l'inici fins a la conclusió, mantenint un tracte directe amb el client.