Empresa de l'àmbit de la arquitectura, l'enginyeria  i el disseny. El nostre objectiu és oferir un ampli ventall de serveis de qualitat, basats en la coordinació i la col·laboració d'un equip de professionals pluridisciplinar que aporta el major rigor als nostres projectes. Cada projecte és un nou repte, ja siguin projectes de gran envergadura (complexes cinematogràfics en els que som especialistes), com projectes de menor escala.

 

Serveis:

 • Projectes d'edificació:
  • Redacció de Projectes i Direccions d'obra nova i  rehabilitació, tant en l'àmbit comercial de pública concurrència, com d'habitatges.
  • Projectes de complexos cinematogràfics. Som especialistes en la redacció, direcció i coordinació de projectes de complexos cinematogràfics. Tant d'obra nova com de reformes.

 

 • Projectes d'activitat:
  • Adequació de locals.
  • Legalitzacions.

 

 • Estudis de viabilitat:
  • Viabilitat econòmica de projectes.
  • Estudis d'implantació.
  • Càlcul de costos estimatius

 

 • Plans de autoprotecció:
  • Tant redacció de nous plans d'autoprotecció, com adequació de plans a les noves normatives.

 

 • Coordinació:
  • Project Manager (coordinació de les diferents fases de la obra)
  • Coordinació i preparació de la documentació necessària para la realització dels diferents tràmits  associats al projecte.
  • Amidaments, estudis i coordinacions de seguretat.

 

 • També oferim serveis de:
  • ITE (Inspecció Tècnica d'Edificis)
  • Certificats d'eficiència energètica.
  • Qualificació energètica d'edificis.
  • Estalvi energètic
   • Control de demanda i consum
   • Disminució del import de la factura elèctrica
   • Auditoria de la factura elèctrica
   • Millora de la qualitat del servei elèctric
   • Estudis i assessoria per estalvi d'energia en equips i instal·lacions elèctriques.
   • Avaluació del contracte amb l'empresa elèctrica/ gas i verificació mensual del import de la factura elèctrica/gas
   • Assessoria per estalvi d'energia, en equipaments i instal·lacions elèctriques.
   • Assessoria en arquitectura sostenible.
  • Certificats de Habitabilitat i de Segona Ocupació.
  • Canvis d'ús.
  • Aixecament de plànols.
  • Consultes, Informes i Certificats.